Zarada na internetuPosao na InternetuAffiliate programTrasiranje uspehaOptimizacija i promocijaGoogle AdSenseKreni u avanturuSite Build It!Auto Content Cash

Forex

OPTIMIZACIJA I PROMOCIJA


Ma kako uspešno da ste rešili probleme iz predhodnog dela našeg kursa i dalje Vam ostaju određena pitanja koja dovode u sumnju Vaš uspeh u ovom poslu. Ovo se pre svega odnosi na neizbežno razmišljanje da je gotovo nemoguće naći temu koja na internetu nije obrađena i da će među desetinama hiljada sajtova ili blogova sa istim ili sličnim sadžajem biti jako teško se probiti i biti među najboljima,među najposećeniijima,među onima koji zarađuju internetom. I upravu tu kada postavite ovo pitanje počinje priča o optimizaciji i promociji Vašeg internet posla koja trasiranim putem vodi Vaš sajt ili blog do neminovnog uspeha!

Pod optimizacijom podrazumevamo postupke i radnje kojima vršimo što bolje pozicioniranje sajta ili bloga na pretraživačima, dok pod promocijom podrazumevamo aktivnosti na privlačenju što većeg broja posetilaca i u kontekstu ostvarivanja zarade internetom najbolje ih je sprovoditi zajedno i kordinisano, jer za optimizaciju možemo reći da je to vrsta promocije, promocije na pretraživačima, a svaka promotivna aktivnost je automatski i vid optimizacije jer kroz veći broj posetilaca mi ustvari obezbeđujemo bolje rangiranje našeg sajta ili bloga na pretraživačima.


OPTIMIZACIJA SAJTA ILI BLOGA
Optimizacija sajta ili bloga
Kada vršite aktivnosti kojima nastojite obezbediti da Vaš sajt ili blog bude visoko (bar u prvih 10, najviše 20 strana) rangiran na pretraživaču morate zapamtiti da optimizacija nije jednokratna aktivnost kojom ćete postići visoku poziciju sajta i tamo ostati zauvek. To je neprestano takmičenje sa Vašom konkurencijom u kojem iz meseca u mesec morate poboljšavati bitne karakteristike Vašeg sajta ili bloga kako bi ste, prvo se probili među visoko rangirane, a onda zadržali jednu takvu poziciju koja donosi adekvatnu zaradu internetom.

Uspešna optimizacija podrazumeva sledeće aktivnosti:

1. Relevantan sadržaj Vaših strana.Neophodno je da se na stranama Vašeg sajta ili bloga nalazi odgovarajući sadržaj koji je kao takav smislen i povezan sa Vašom temom odnosno sa onim što promovišete kako bi u takav sadržaj mogli uklopiti odgovarajući broj ključnih reči ili fraza koje ste već odredili.

2. Stranice bogate ključnim rečima.Na svakoj stranici Vašeg sajta ili bloga treba se naći odgovarajući broj odabranih ključnih reči pri čemu ne postoji tačan broj ovih reči ili fraza koji se trebaju napisati po jednoj stranici, već upravo njihov broj treba biti prilagođen sadržaju kako njihovo ponavljanje ne bi zvučalo nepotrebno i glupo.

3. Title tagovi sastavljeni od ključnih reči.Veoma je važno da koliko je to moguće s obzirom na kontekst upotrebite ključnu reč ili frazu u naslovima Vaših stranica jer to je veoma značajno za pretraživače, a ključna reč ili fraza će biti i ono što je posetilac dobio u naslovu ispisa vezanog za Vaš sajt ili blog, a koji je pretraživač izbacio kao rezultat obavljene pretrage.

4. Meta tagovi sa odgovarajućim sadržajem.Mada posetilac Vašeg sajta ili bloga ne vidi njihov sadržaj, a i pretraživači ih danas tretiraju bitno drugačije nego u prošlosti, oni su više ili manje bitni, te one koje koristimo, a naročito description meta tag i keywords meta tag treba odgovarajuće ispuniti sadržajem.

5. ALT tagovi sa odgovarajućim sadržajem.Ovim se pretraživač upoznaje sa sadržajem slika na stranicama Vašeg sajta ili bloga kroz ključne reči kojima se opisuje sadržaj samih slika, a koje pretraživač inače u vizuelnom obliku ne može da vidi.

6. Pravilno koristite anchor text. Veoma je važno pravilno odrediti na kojim rečima ćemo postaviti link putem kojeg želimo da posetilac ode na neku srugu stranu jer je ovaj podatak jedan od osnovnih parametara na kojem se baziraju pretraživači te je u tom smislu prirodno koristiti veliki broj varijacija ključnih reči umesto stalnog ponavljanja par istih ili ciljanih varijacija.

7. Prijavite Vaš sajt u velike direktorijume i direktorijume koji su specijalizovani za oblast Vašeg sajta ili bloga.Postoji veliki broj direktorijuma u kojima potpuno besplatno možete prijaviti Vaš sajt, a upravo specijalizovani direktorijumi su čest izbor onih koji nešto ciljano traže, jer je to mesto gde mogu brzo i lako naći informacije o svim sajtovima i blogovima sa sadržajem koji ih interesuje. Ipak, i ovo radite smisleno, a ne sa ciljem da sajt ili blog prijavite u što više direktorijuma.8. Napravite sitemap. Ovako dobijamo direktne linkove na sve stranice sajta, odnosno posebne odeljke na stranicama, što je veoma bitno kako za pretraživače tako i za posetioce da brzo dođu do željenog sadržaja.

9. Pravilno koristite dinamičke sadržaje i izbegnite zagušenja. Dinamički sadržaj baziran na unosima koje vrši korisnik sajta može biti korisniji u pogledu povratnih informacija od statičkih HTML za korisnika sajta, ali kada pretraživači naiđu na dinamički sadržaj oni prestaju sa indeksacijom strane pa ukoliko se dinamički sadržaj nađe ispred prve ključne reči Vaše stranice to može dovesti do njenog slabijeg rangiranja.Potpuno ista situacija je kada pretraživač naiđe na grafiku ili Javascript.Najefikasniji način za rešavanje ovog problema (sem ako nemate mogućnost da finasirate programska rešenja na profesionalnom nivou optimizacije koji omogućavaju indeksiranje dinamičkog sadržaja), a samim tim i eliminaciju zagušenja, je postavljanje linkova sa strane sitemap na deo strane iza dinamičkog sadržaja,kojim se zaobilazi dinamički sadržaj te pretraživači ipak mogu indeksirati veći deo te strane.

10. Koristite autoresponder. Ovim se obezbeđuje slanje unapred definisanih poruka neograničenom broju ljudi, po određenom kriterijumu, odnosno osobama koje su Vam poslale određeni upit ili se registrovale kroz opt-in opciju i time Vam odobrile da im šaljete određene informacije,a uz sve to korištenje autorespondara je sigurna zaštita od optužbi za spam jer je to sistem koji redovno prati i ažurira sve informacije o e-mail adresama sa kojih ste dobili poruke i na koje odašiljete iste. Inače većina hosting servisa poseduje opciju za podešavanje autorespondera koja će zadovoljiti Vaše potrebe u ovom trenutku, ali sa rastom prometa na Vašem sajtu savetujem da koristite profesionalnu autoresponder kompaniju koje se ovim isključivo bave, a jedna od najboljih na svetu je AWeber.

AWeber je vodeća svetska kompanija na polju promocije poslovanja kroz model dopuštenih e-mail poruka, osnovana još 1998.godine. Ona omogućava slanje automatizovanih e-mail odgovora kao i kreiranje newsletter-a koji se registrovanim klijentima šalju kao propagandni materijal kojim se promovišu poslovne aktivnosti korisnika ovih usluga. Saznajte više i koristite njihove usluge:

Email Marketing $19/Month!


PROMOCIJA SAJTA ILI BLOGAseo

Osnovni zadatak promovisanja Vašeg sajta jeste privlačenje posetilaca na Vaš sajt ili blog jer, kao što sam to već rekao, najbolji mogući sajt ili blog u smislu privlačnosti dizajna i sadržaja neće zarađivati novac ako nema posetilaca. Postoji veliki broj različitih tehnika kojima se obezbjeđuje promet na sajtu, a ovde obrađujem neke najdelotvornije:

1. Pisanje i distribucija članaka.Upravo kada sam govorio da sadržaj Vašeg sajta ili bloga mora biti u tesnoj vezi sa Vašim interesovanjima, onda sam između ostalog, mislio i na ovaj segment promocije. Dakle, siguran sam da o temi koja je iz sfere Vašeg interesovanja možete pisati interesantne članke i distribuirati ih u article directories, čime možete značajno povećati promet na Vašem sajtu ili blogu. Ovo postižete umetanjem u članak linka koji vodi na Vaš sajt ili blog. Možete pisati i članke koji su posredno vezani za Vašu temu kada to odgovara sadržaju direktorijuma gde želite objaviti članak, kada link možete umetnuti u „Resource box“ na kraju članka i opet omogućiti zainteresovanima da stignu na Vaš sajt ili blog. Pored ovoga ukoliko je Vaš članak interesantan i kvalitetan moguće je da bude objavljen i na drugim sajtovima, blogovima ili u newsletter-u nekada čak i nekoliko meseci posle objavljivanja jer pisci ezine-a (link na reč u rečniku) na dnevnoj bazi pretražuju direktorijume u potrazi za kvalitetnim sadržajem kojim će popuniti vlastita izdanja elektronskih magazina ili newsletter-a. Sve ovo obezbeđuje dobru posećenost Vašeg sajta, ali i bolju pozicioniranost u rezultatima pretrage zbog većeg broja linkova koji vode ka Vašem sajtu ili blogu.

2. Promocija na forumima je odličan ali specifičan način privlačenja prometa koji zahteva nenametljivo oglašavanje, najčešće u vidu potpisa koji je dovoljno intrigantan da navede ljude da posete Vaš sajt ili blog. Forumi su izuzetno dobro mesto za upoznavanje ljudi iz sfere interesovanja Vašeg sajta ili bloga, gde imate mogućnost da izgradite poziciju dobrog poznavaoca teme o kojoj učestvujete u raspravi (a koja je i tema Vašeg sajta ili bloga) pišući kvalitetne komentare te će Vas ljudi, kada izgradite svoj kredibilitet, prepoznavati i rado prihvatati vaše savete. Međutim ako pokušate biti napadni i raditi spam na forumima onda možete dobiti zabranu učešća u njima, a u svakom slučaju ćete biti jako nepopularni i odbijaćete posetioca od Vašeg sajta il bloga.

3. Razmena linkova. S obzirom da brojnost linkova kao i popularnost stranica na kojima se nalaze, a koji vode ka Vašem sajtu ili blogu značajno utiče na njegovu pozicioniranost u rezultatima pretrage logično je da se obezbedi što je moguće veći broj linkova koji vode ka Vašoj web strani. Stoga je i korisno i popularno da webmasteri međusobno razmenjuju linkove u cilju promovisanja vlastih sadržaja. Ovde treba voditi računa da se ovakva razmena vrši sa tematski srodnim sajtovima ili blogovima i po mogućnosti da ti sajtovi budu popularniji odnosno bolje rangirani na pretraživačima jer to doprinosi boljem pozicioniranju Vaših web strana na pretraživačima. Jasno, linkovi ka stranama koje nemaju veze sa tematikom Vašeg sajta ili bloga, kao i jako loše rangiranim stranama su kontraporoduktivni i obaraju Vaš rejting.

4. Promocija kroz e-mail sa odobrenjem. Ovo je izuzetno vredan način promovisanja koji Vam omogućava da formirate e-mail listu potencijalnih korisnika Vaših proizvoda i usluga, kojima redovno nudite ono što promovišete, prikupljate informacije o njihovim interesovanjima kao i mišljenja o proizvodima i uslugama koje nudite i gradite jedan pozitivan odnos sa svojim klijentima. Stoga je veoma bitno da obezbedite mogućnost da posetioci Vašeg sajta ili bloga Vas mogu kontaktirati i kroz opt-in/opt-out funkciju tako Vam dati mogućnost uspostavljanja ovakvog odnosa sa njima. Ažuriranje ovakve liste je zahtevan posao te je preporučljivo koristiti profesionalne usluge autorespondera (link na stavku 10. autoreaponder na ovoj stranici) o čemu smo već govorili. Pored ovoga preporučljivo je da u svakodnevnoj komunikaciji, i onoj nevezanoj za ovaj posao, koristite e-mail sa potpisom koji u sebi sadrži sve relevantne podatke o Vama pa i podatak o adresi Vašeg sajta ili bloga, što nikako ne može biti spam.

5. Besplatne e-knjige,besplatan materijal,kuponi sa popustom....Postoje različite prateće metode kojima se povećava promet na sajtu poput poklanjanja besplatnih e-knjiga i drugog materijala koje može biti jak magnet za privlačenje posetilaca, kojima postojanje ovakvih besplatnih sadržaja je motiv više da dođu baš na Vaš sajt ili blog. Posebno popularan metod za povećanje prometa je davanje kupona sa popustom, kada posetilac ciljano dolazi na Vaš sajt jer mu putem kupona obezbeđujete određeni popust, naravno za proizvode i usluge koje inače promovišete kroz affiliate marketing, nakog čega kupac preko linka na Vašem sajtu ili blogu odlazi da kupi određeni proizvod ili uslugu od čega Vi i zarađujete i povećavate promet Vaše stranice.

Za sve Vas koji zaista želite da ovaj posao, u sopstvenoj režiji, radite na najbolji mogući način iskreno preporučujem da pažljivo počitate i proučite Google SEO Starter Guide koji praktično objašnjava tehnike optimizacije i kako kažu sami autori, i ako Vam neće reći ništa revolucionarno što bi Vaš sajt ili blog pozicioniralo na vrh liste pretraga, koristeći najbolja iskustva, omogućiće da pretraživači prođu, indeksiraju i shvate sadržaj Vašeg sajta ili bloga na najbolji mogući način.PLAĆENA OPTIMIZACIJA I PROMOCIJA

Ukoliko zaista planirate ovaj posao ozbiljno i na duge staze (a samo tada ima i smisla) uvideće te da je optimizacija i promocija veoma zahtevan posao. Stoga nije na odmet da Vam preporučim i profesionalnu optimizaciju, odnosno angažovanje pojedinaca ili firmi koje se bave upravo ovim poslom, a koji će Vam uštedeti i vreme i novac jer mogu u znatno kraćem roku da na najbolji mogući način odrade sve prethodno navedene poslove (a i neke druge koji su baš usko specijalizovani i profesionalno orjentisani, a tiču se pre svega njihovog izuzetnog poznavanje ove materije), odnosno da Vas dobro pozicioniraju na pretraživačima, pri čemu naknada koju im plaćate za ovaj posao je zaista mala i ostaje u okviru onih, na početku pomenutih, niskih i prihvatljivih troškova ulaganja. Potražite u svom okruženju firme koje se bave računarskom opremom, internetom ili web dizajnom i raspitajte se imaju li i koliko naplaćuju ovakve usluge, a možete i preko interneta angažovati jednu od najboljih firmi iz ove oblasti, SubmitEdge.

SubmitEdge, mada relativno mlada firma,osnovana 2006.godine, slovi za jednu od najboljih u sferi optimizacje sajtova danas u svetu. Ona svojim korisnicima obezbeđuje profesionalnu uslugu popularizacije i povećanja posećenosti njihovih sajtova kroz obezbeđenje brojnih kvalitetnih linkova kao i distribuciju članaka relevantnih za predmetni sajt u brojne vodeće direktorijume u cilju što boljeg pozicioniranja sajta.
Saznajte više i koristite njihove usluge:Posebna priča je plaćeno promovisanje Vašeg sajta ili bloga kroz Google AdWords jer je to danas najbolji način, da uz ulaganja koja su za svakog više nego prihvatljiva, podignete posećenost Vaših stranica. Google je zajedno sa svojim partnerima danas vodeći svetski pretraživač, posebno kada se radi o pretragama ljudi koji kupuju preko interneta, pa najveći deo svojih prihoda upravo ostvaruje kroz reklamiranje drugih internet stranica na svojim stranicama za pretragu. Sistem se zasniva na pay-per-click metodi gde Vi plaćate ovakvu promociju samo kada neko klikne na link ka Vašem sajtu ili blogu koji se prikazuje u posebnom odeljku koji se pojavljuje prilikom izlistavanja rezultata pretrage kako na Google pretraživaču tako i na svim njegovim partnerskim sajtovima kroz program GoogleAdSense, pri čemu ovo pojavljivanje nije nasumično već je povezano sa tematikom Vašeg sajta ili bloga u odnosu na tematiku pretrage. Ono što ovaj sistem promocije zaista čini sjajnim je jednostavna registracija u kojoj Vi samostalno određujete relevantne ključne reči za Vaš sajt ili blog i takođe samostalno određujete maksimalni iznos koji ste voljni platiti za ovakvu promociju po svakom pojedničanom kliku. Prema vlastitom nahođenju i raspoloživim sredstvima Vi uplaćujete iznos koji će se trošiti kroz Google AdWords oglašavanje, a istovremeno kroz brzinu kojom se ovaj iznos troši možete pratiti i koliki je efekat ovakvog reklamiranja odnosno upoređivati uložena sredstva sa ostvarenim prometom.

Saznajte više i koristite njihove usluge:

Google AdWords

Poznavanjem tematike optimizacije i promocije uz prethodno trasirani put uspeha Vi možete pristupiti kreiranju vlastitog sajta ili bloga koji će Vam generisati zaradu, a što je i cilj teme zarada internetom.
« Prethodna strana
Sledeća strana »